Πρόγραμμα Προπονήσεων

Ακολουθεί το πρόγραμμα προπονήσεων για την αθλητική χρονιά 2022-2023.